top of page

Verzekeringen

Met Diasonline kunt u al uw verzekeringsgerelateerde documenten, waaronder polisdocumenten, claims en contracten digitaliseren in een gecentraliseerde en georganiseerde database. Diasonline zal uw polisnummers automatisch toewijzen. Vanuit mailcommunicatie worden automatisch taken gegenereerd om polissen op te volgen. 

DIASONLINE

Diasonline zorgt voor de automatische verwerking van uw verzekeringsdocumenten: inkomende communicatie wordt automatisch doorgestuurd naar de juiste ontvanger. Vanuit die mails worden automatisch taken gegenereerd, zonder dat iemand die mailbox moet opvolgen. Maximale uitkomst met een minimum aan effort: zo bespaart u tijd én geld voor uw onderneming. 

Diasbytes-Blue5.jpg

Client case 

Monument.png

Situatie
Monument Assurance Belgium is een verzekeringsmaatschappij die hoofdzakelijk closed books in haar portfolio heeft en deze bestaande polissen onderhoud. Het bedrijf heeft een team van verwerkers die dagelijks omgaan met vragen van klanten.

Probleem
Bij de verwerking van polissen komt heel wat kijken. Er komt communicatie uit alle hoeken en vaak is het moeilijk om verschillende communicatie stukken bij elkaar te houden die bijvoorbeeld over dezelfde polis gaan. Al die informatie moet voor het hele team van 50+ medewerkers beschikbaar zijn. Met hoge veiligheidsvereisten voor bijvoorbeeld medische documenten. Op vandaag is er geen systeem in werking die deze functionaliteiten aan het team geeft.

 

Oplossing
Het Diasonline platform werd geïntroduceerd voor het hele Monument Assurance Belgium team. Het positioneert zich tussen de ontvangstzijde (e-mail/post) en hun eigen beheerspakket. Enerzijds doet het dienst als digitale mailroom waarbij alle communicatie rond polissen gestructureerd aan de mensen wordt aangeboden. Anderzijds is het platform dé plaats bij uitstek voor opzoekingen die starten vanuit de polis, verzeringsnemers, makelaars, full text,...

 

Resultaat
Het team bespaard veel tijd bij het verwerken van inkomende communicatie. All info is gestructureerd beschikbaar en wordt automatisch aan de juiste teams en teamleden aangeboden. Anderzijds is het gemakkelijk geworden om relevantie informatie over polissen op te zoeken. Het team is efficiënter en schaalbaar geworden. Dit is in lijn met de groeiplannen van Monument.

Onze klanten

Monument.jpeg
Referenties.016.png
Dellafaille.png
CKV.001.jpeg
bottom of page